Omhoog
0
0 producten in je winkelmandje

Privacy statement


Jouw privacy wordt gewaarborgd
Dit privacy statement informeert je over de verwerking van persoonsgegevens door BENU Apotheken, handelend onder de naam Zorgvoormijnhuid.nl, gevestigd te Maarssen aan de Straatweg 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30022082 (BENU Apotheken). BENU Apotheken kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 8 oktober 2012). Indien je jonger dan 16 jaar bent, of onder curatele bent gesteld, is de toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger vereist teneinde je te kunnen registeren en bestellingen te kunnen plaatsen.

Cookies
Zorgvoormijnhuid.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is [www.zorgvoormijnhuid.nl]. Door het gebruik van cookies:

- Is de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk;
- Krijg je persoonlijk advies op basis van eerder bezochte pagina's en gekochte producten;
- Winkel je op een veilige manier;
- Blijven artikelen bewaard in je winkelmandje;
- Kunnen we de website inhoudelijk en technisch verbeteren;
- Kunnen we analyses te maken teneinde onze dienstverlening te verbeteren. 

De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt, of als cookies worden geweigerd. Instructies inzake het aanpassen van instellingen van de browser vind je onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers. Het is mogelijk dat als je cookies weigert bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren.

Persoonsgegevens
Zorgvoormijnhuid.nl verwerkt persoonsgegevens, waaronder Zorgvoormijnhuid.nl verstaat, elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. 

Je persoonsgegevens worden verwerkt om je zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten en de koop en verkoop van onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen.
 
Verwerking persoonsgegevens
Bij de verwerking van je persoonsgegevens gaat Zorgvoormijnhuid.nl zorgvuldig te werk. Wij gebruiken je persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – ook om je te informeren over producten en/of diensten die voor jou interessant zouden kunnen zijn, waaronder die van aan BENU gelieerde ondernemingen (een overzicht van de ondernemingen kun je vinden op de website www.benuapotheek.nl). Wij kunnen je persoonsgegevens hiertoe koppelen met deze aan BENU gelieerde ondernemingen. 

Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens in het kader van analyse teneinde onze dienstverlening aan jou te kunnen verbeteren. Wij zullen je slechts informatie per e-mail of sms sturen indien je hiervoor toestemming gaf. Je kunt te allen tijde bezwaar maken indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Wij zullen je dan niet langer informatie sturen.

Overige informatie 
Zorgvoormijnhuid.nl bewaart je persoonsgegevens voor zover nodig voor bovengenoemde doeleinden en voor zover dat nodig is op basis van de wet. Zorgvoormijnhuid.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw privacy bij Zorgvoormijnhuid.nl en in de BENU Apotheek
Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voorts heb je onder omstandigheden het recht tegen de verwerking van je persoonsgegevens verzet aan te tekenen. BENU Apotheken beëindigt de verwerking terstond, indien zij het verzet gerechtvaardigd acht. 

Indien je één van de in het privacy statement genoemde rechten wenst uit te oefenen, of anderszins vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met Zorgvoormijnhuid.nl.

Contact

Contact mediq apotheken

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op.


Stuur een email

Onze apotheken

onze mediq apotheken

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en vind een van onze 300 apotheken bij jou in de buurt.